گالکسی قهوه ایی

سایز : 60*60 پرسلان

گالکسی طوسی روشن

سایز : 60*60 پرسلان

گالکسی طوسی تیره

سایز : 60*60 پرسلان

گالکسی 1

سایز : 60*60 پرسلان